08 October 2009

Kisah Salafus Soleh

Abdullah Al-Mubarak nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Mawarji,lahir tahuo 118H (736M) dari ayah seorang Turki dan ibu seorang Persia.Abdullah Al-Mubarak terkenal sebagai ahli hadis dan seorang Zahid dalam beragama.Disebutkan bahwa dia belajar pada beberapa orang guru di Merv dan di beberapa tempat kajian ilmu yang lain.Al-Mubarak dikenal pula sebagai ahli dalam banyak cabang keilmuwan ,termasuk tatabahasa dan kesusastraan Arab.Disebutkan pula bahwa Abdullah Al-Mubarak adalah seorang pedagang kaya raya dan suka memberikan sedekah dengan membagi-bagikan harta kekayaanya kepada para fakir miskin.Abdullah meninggal di Hit sebuah kota tepian sungai Euphrat tahun 181 (797 M).Sebagai seorang ulama dia juga menulis beberapa buah kitab,salah satunya adalah dengan tema tasawuf yang sampai sekarang karya itu masih di kaji para peminat sufi.Dikisahkan suatu hari Abdullah Al-Mubarak melewati suatu tempat.Beberapa orang memberitahu pada seseorang yang buta yang tinggal di situ bahwa Abdullah Al-Mubarak waliyullah akan lewat di jalan itu.Mohonlah doa kepada Abdullah Al-Mubarak apa saja yang engkau inginkan.Maka ketika Abdullah Al-Mubarak lewat d jalan itu orang buta itu segera menemuinya dan mengharap sesuatu darinya.Wahai Abdullah-Mubarak.Orang buta tersbut berkata,berhentilah.Maka Abdullah pun segera berhenti.berdoalah kepada Allah untuk mengembalikan penglihatan mataku.Pinta orang buta itu .Mendengar permohonan orang buta it,Abdullah menundukkan kepala lalu berdoa.atas kuasa Allah tiba2 orang buta itu dapat melhat kembali sebagaimana sebelumnya.orang yang tadinya buta itu,seakan tidak percaya bahwa matanya kini telah melihat kembali.dan dengan serta merta dia mengucapkan terima kash atas doa dari Abdullah Al-Mubarak.
-diambil dari buku kisah sufi

No comments: